TreeDataProviderMethod Type alias

Signature for a method that returns TreeDataProviderPromise for supplied parent node

TreeDataProviderMethod = (node?: TreeNodeItem) => Promise<DelayLoadedTreeNodeItem[]>

Defined in

Last Updated: 06 October, 2021